Burtowy Michał, Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne

Co najmniej od marca 2020 r. pandemia SARS-CoV-2/COVID-19 (zwanego potocznie koronawirusem) ma olbrzymi wpływ na codzienne funkcjonowanie konsumentów oraz przedsiębiorców w Polsce, a ze względu na jej skalę zjawisko to nazywa się często "siłą wyższą". Celem niniejszego praktycznego komentarza jest zatem wyjaśnienie tego pojęcia na gruncie polskiego prawa cywilnego, co może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla lepszego zrozumienia czym jest "siła wyższa", ale również czym to zjawisko nie jest. Ułatwi to zweryfikowanie stronom umów ocenę swojej sytuacji i posługiwanie się odpowiednią argumentacją zarówno celem osiągnięcia porozumienia, jak i wsparcia strategii sądowej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access