Burtowy Michał, Koronawirus jako siła wyższa a odpowiedzialność za szkodę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Koronawirus jako siła wyższa a odpowiedzialność za szkodę

Co najmniej od marca 2020 r. pandemia SARS-CoV-2/COVID-19 (zwanego potocznie koronawirusem) ma olbrzymi wpływ na codzienne funkcjonowanie konsumentów oraz przedsiębiorców w Polsce, a ze względu na jej skalę zjawisko to nazywa się często "siłą wyższą". Celem niniejszego praktycznego komentarza jest zatem wyjaśnienie tego pojęcia na gruncie polskiego prawa cywilnego, co może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla lepszego zrozumienia czym jest "siła wyższa", ale również czym to zjawisko nie jest. Będzie to wiedza potrzebna poszkodowanym z tytułu czynów niedozwolonych i innych szkód, których naprawienia będą się domagać, jak podmiotom broniącym się przed odpowiedzialnością, która wywołana została przez siłę wyższą. Omówienie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access