Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Koronawirus: 100 mld euro na ochronę miejsc pracy (instrument SURE)

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie nr 2020/672 w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Podmioty, których dotyczy akt prawny
·

bezpośrednio: państwa członkowskie UE

·

pośrednio: pracodawcy, pracownicy i osoby samozatrudnione

Opis aktu prawnego

Rozporządzenie wprowadza nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku ze stanem nadzwyczajnym spowodowanym epidemią koronawirusa. Instrument tymczasowego wsparcia (SURE) ma zapewnić pomoc finansową państwom członkowskim w postaci pożyczek udzielanych przez UE. Ich łączna wysokość wyniesie do 100 mld EUR. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać te środki na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem lub rozszerzaniem krajowych środków wprowadzonych w związku z obecną pandemią koronawirusa – mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych rozwiązań służących ochronie pracowników i osób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?