Liżewski Sławomir, Korekta zeznania podatkowego w PIT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 grudnia 2021 r.
Autor:

Korekta zeznania podatkowego w PIT

Ze złożeniem zeznania rocznego PIT wiąże się czasem także obowiązek jego korekty. Może ona dotyczyć każdej pozycji zeznania. Korekta polega na złożeniu skorygowanego zeznania. Nie trzeba dołączać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Granicą czasową dokonania korekty jest okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX