Korekta wpłat do PPK i inne planowane zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - OpenLEX

Sobolewski Oskar, Korekta wpłat do PPK i inne planowane zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Korekta wpłat do PPK i inne planowane zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

W ramach procedowanego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, rząd planuje znowelizować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a także usprawnić funkcjonowanie PPK w przedsiębiorstwie. W ramach projektu rząd zamierza uregulować kwestię problematyki związanej z nienależnie odprowadzonymi wpłatami do PPK, przepisy karne i uprawnienie Inspekcji Pracy do kontrolowania pracodawców w ramach zniechęcania do uczestnictwa w PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX