Ziółkowski Paweł, Korekta składek ZUS, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Korekta składek ZUS, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne wywierają istotny wpływ na wysokość podatku dochodowego, są one bowiem zaliczane do kosztów lub odliczane od dochodu. Składka zdrowotna była zaś do końca 2021 r. odliczana od podatku, ale możliwość ta została skasowana w ramach Polskiego Ładu. Skutki podatkowe będzie wywoływać także korekta składek, jeżeli w jej wyniku trzeba będzie dopłacić do składek lub wystąpi kwota do zwrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX