Bartosiewicz Adam, Korekta deklaracji podatkowych - klauzula niekaralności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Korekta deklaracji podatkowych - klauzula niekaralności

Podatnicy składający skuteczną korektę deklaracji podatkowej nie ponoszą odpowiedzialności karnej skarbowej. Nie muszą przy tym podejmować dodatkowych czynności, w szczególności składać pisma z czynnym żalem. Jednakże dla zastosowania klauzuli niepodlegania karze wymagane jest także uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX