Kontynuacja budowy po śmierci inwestora oraz po rozwodzie inwestorów - OpenLEX

Sługocka Martyna, Kontynuacja budowy po śmierci inwestora oraz po rozwodzie inwestorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Kontynuacja budowy po śmierci inwestora oraz po rozwodzie inwestorów

Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę wydawana jest na rzecz konkretnego adresata lub adresatów. Nie oznacza to jednak, że osoby wskazane w tej decyzji muszą zakończyć inwestycję. Istnieje możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora na podstawie art. 40 ustawy – Prawo budowlane. Jednak w przypadku śmierci inwestora oraz rozwodu małżonków, na rzecz których pozwolenie na budowę zostało wydane, przepis ten nie znajduje zastosowania. Komentarz adresowany jest do spadkobierców inwestora, osób chcących kontynuować budowę po osobie zmarłej, która nie jest ich spadkodawcą oraz osób, które po orzeczonym rozwodzie chcą samodzielnie dokończyć rozpoczętą wspólnie inwestycję.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX