Matusiakiewicz Łukasz, Kontrowersje wokół instytucji pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kontrowersje wokół instytucji pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zagadnienie pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzi niekiedy do pewnych praktycznych wątpliwości. Biorą się one z faktu, że pełnomocnictwo w postępowaniach administracyjnych (w tym podatkowym czy egzekucyjnym) jest dość sformalizowane, jego zakres podlega regułom ścisłej interpretacji oraz musi być ono właściwie uzewnętrznione. Nadto – odmiennie niż w postępowaniu cywilnym – pełnomocnictwo udzielone w postępowaniu w fazie orzeczniczej (np. postępowanie podatkowe czy inne postępowanie administracyjne) nie rozciąga się na postępowanie zabezpieczające czy egzekucyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX