Kontrola zwolnień lekarskich wykorzystywanych przez pracowników szkoły oraz kontrola wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem... - OpenLEX

Lesińska Joanna, Kontrola zwolnień lekarskich wykorzystywanych przez pracowników szkoły oraz kontrola wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem urlopu zdrowotnego przez nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola zwolnień lekarskich wykorzystywanych przez pracowników szkoły oraz kontrola wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem urlopu zdrowotnego przez nauczycieli

Artykuł przedstawia obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły związane z kontrolą zwolnień lekarskich i pracowników, którzy z nich korzystają oraz nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia, wynikające z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Karty Nauczyciela. Szczegółowo omówiono sposób zapewnienia zastępstwa nieobecnego pracownika szkoły, sposób i przebieg kontroli, a także konsekwencje finansowe i służbowe wykonywania pracy w czasie nieobecności w szkole w związku ze zwolnieniem lekarskim lub urlopem zdrowotnym. Publikacja może być przydatna dla dyrektorów szkół oraz dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX