Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy - OpenLEX

Sobieska Maria, Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników realizuje obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Wszystkie podmioty, które wykonują zadania płatników składek podlegają kontroli, mającej na celu sprawdzenie poprawności realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Niniejsze opracowanie przedstawia w formie pytań i odpowiedzi prawa i obowiązki potencjalnego płatnika, który podlega kontroli w ww. zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?