Kontrola zawartości i przestrzegania regulaminu pracy - OpenLEX

Kołodziejczyk Edward, Kontrola zawartości i przestrzegania regulaminu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola zawartości i przestrzegania regulaminu pracy

Uporządkowanie na piśmie wzajemnych relacji między pracodawcą i pracownikami zdecydowanie służy atmosferze pracy, ogólnemu porządkowi, ułatwia rozstrzyganie sporów i pomaga w kierowaniu firmą, ale pod warunkiem, że regulamin pracy, po pierwsze – jest dostosowany do charakteru firmy, po drugie – jego postanowienia są wszystkim znane i na co dzień przestrzegane.

Regulamin będący źródłem prawa pracy, powoduje, że jego naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność strony powodującej naruszenie. Mogą to być albo roszczenia pracowników z powodu nieprzestrzegania przez pracodawcę istotnych postanowień regulaminu, albo pracodawca może wyciągać konsekwencje porządkowe - w tym kary finansowe, a nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Może to uczynić wobec pracowników niesubordynowanych, nie przestrzegających obowiązków nałożonych regulaminem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX