Kontrola wewnętrzna jako element systemu zarządzania bankiem - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Kontrola wewnętrzna jako element systemu zarządzania bankiem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola wewnętrzna jako element systemu zarządzania bankiem

Funkcjonowanie banków podlega wielu ograniczeniom. Stanowi to konsekwencję faktu, że są one podmiotami o bardzo istotnym znaczeniu dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności finansowej całej gospodarki. Z tego też względu prawodawca zdecydował się na wprowadzenie zasad i mechanizmów, których zadaniem jest organizacja procesów decyzyjnych i ocena prowadzonej działalności bankowej. Funkcje te zostały powierzone systemowi zarządzania, w ramach którego funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej. Celem niniejszej publikacji jest więc wskazanie znaczenia systemu kontroli wewnętrznej, a także określenie jej zadań, celów i kształtu organizacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX