Kontrola warunków środowiska pracy - OpenLEX

Kołodziejczyk Edward, Kontrola warunków środowiska pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola warunków środowiska pracy

Służba bhp jest w zakładzie pracy organizatorem wszelkich prac przygotowawczych do wykonania pomiarów czynników środowiska pracy. W związku z tym ma obowiązek współpracować z laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX