Kontrola warunków bhp osób wykonujących prace na podstawie umowy cywilno-prawnej - OpenLEX

Kołodziejczyk Edward, Kontrola warunków bhp osób wykonujących prace na podstawie umowy cywilno-prawnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Kontrola warunków bhp osób wykonujących prace na podstawie umowy cywilno-prawnej

Przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę stanowisk pracy, na których osoby fizyczne wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. Pracodawca, powierzając wykonywanie niektórych prac osobom fizycznym w ramach umowy cywilnoprawnej i wyznaczając miejsce wykonywania tej pracy, ma obowiązek zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX