Kryczka Sebastian , Kontrola telepracowników przez pracodawcę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 kwietnia 2023 r.
Autor:

Kontrola telepracowników przez pracodawcę

Integralną cechą stosunku pracy jest funkcja kontrolna realizowana przez pracodawcę. Stanowi ona wyraz podporządkowania pracodawcy w zakresie miejsca, czasu oraz sposobu wykonywania pracy. Zasada ta dotyczy również zatrudniania pracowników w formie telepracy, gdzie mamy do czynienia z pracą świadczoną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku gdy telepracownik realizuje swe obowiązki pracownicze w domu, funkcja kontrolna pracodawcy wykracza poza kontrolę świadczenia przez niego pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX