Kryczka Sebastian, Kontrola technicznego bezpieczeństwa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola technicznego bezpieczeństwa pracy

Część pracodawców nieobjętych dotychczas kontrolą ze strony PIP może liczyć na preferencyjne traktowanie w trakcie pierwszej kontroli. Ma ona charakter kompleksowego audytu, w trakcie którego inspektorzy mogą zbadać każde zagadnienie z zakresu prawa pracy – w szczególności bezpieczeństwa pracy. Jednak wobec pracodawców, u których stwierdzono rażące naruszenia skutkujące bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia odstąpienie od łagodnego traktowania będzie możliwe i uzasadnione.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX