Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola stanu technicznego budynków

Zakończenie robót budowlanych oraz przystąpienie do użytkowania budynku wcale nie oznacza końca stosowania przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. Od tego momentu na właścicielu budynku ciążą bowiem obowiązki związane z utrzymaniem go w należytym stanie technicznym. W treści komentarza omówiono obowiązkowe kontrole budynku oraz skutki ich nieprzeprowadzenia. Informacje te są przydatne dla właścicieli oraz zarządców budynków, ale także dla pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?