Kontrola realizacji szkoleń BHP - OpenLEX

Kołodziejczyk Edward, Kontrola realizacji szkoleń BHP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola realizacji szkoleń BHP

Kontrolę realizacji obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozpocząć od sprawdzenia w dokumentacji kadrowej. Kontrola obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy, a następnie czy uczestniczyli w szkoleniu okresowym. Inspektor bhp powinien upewnić się, czy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy faktycznie odbywał szkolenie wstępne, w tym w szczególności instruktaż stanowiskowy oraz w sposób wyrywkowy przeprowadzić kontrolę jakości tego szkolenia na stanowisku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX