Liżewski Sławomir, Kontrola przeprowadzana przez inspekcję farmaceutyczną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 grudnia 2020 r.
Autor:

Kontrola przeprowadzana przez inspekcję farmaceutyczną

Zasadniczą rolą inspekcji farmaceutycznej jest nadzór nad wytwarzaniem, jakością i obrotem produktami leczniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach i innych placówkach obrotu. Inspekcja farmaceutyczna realizuje swoje zadania m.in. poprzez inspekcje i kontrole.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access