Kontrola prokuratora i sądu nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi wszystkich służb - OpenLEX

Kudła Jacek, Kontrola prokuratora i sądu nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi wszystkich służb

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola prokuratora i sądu nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi wszystkich służb

Komentarz dotyczy sprawowania kontroli prokuratora oraz kontroli sądowej czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb. Przedstawia on optymalny sposób na dokonanie przez prokuratora oraz sędziego określenia zakresu oraz sposobu, oceny i kontroli wybranych czynności, a także ich zakwalifikowanie pod kątem sprawowanej kontroli. W komentarzu zostały omówione podstawy prawne sprawowanej kontroli Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego oraz upoważnionego przez nich prokuratora na podstawie art. 57 § 2 ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze – dalej pr.prok. – oraz odrębnie Prokuratora Generalnego i prokuratora okręgowego, wynikające z ustaw szczególnych uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb. Zostały one przedstawione w sposób zarówno ścisły, jak i kompleksowy. Należy zaznaczyć, że jest to dopiero komentarz wstępny, który wprowadza do szczegółowego omówienia tej trudnej problematyki, przy uwzględnieniu najnowszych rozwiązań technologicznych wiążących się m.in. z koniecznością uzyskiwania w cyberprzestrzeni informacji niezbędnych do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców przy wykorzystaniu będącej w dyspozycji określonej służby - specjalistycznej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, która umożliwia zachowanie anonimowości osoby prowadzącej takie czynności i zapewnia integralność uzyskiwanych informacji, zwanych dalej "czynnościami cyberrozpoznania".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX