Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Kontrola realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami powinna objąć nie tylko wstępne i okresowe badania lekarskie, lecz także ocenę całej działalności profilaktycznej w zakładzie pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?