Dörre-Kolasa Dominika, Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu a RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu a RODO

Uzasadniając potrzebę zmian ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – wyraźnie wskazano, że wprowadzane rozwiązania zmierzające do umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu podyktowane są rozwiązaniami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Zarówno umiejscowienie tych przepisów w Kodeksie, jak i szereg sformułowań, którymi posługuje się ustawodawca wskazują, że jest to regulacja w istotnej mierze powiązana z problematyką ochrony danych osobowych. Spostrzeżenie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia właściwej wykładni nowych przepisów zmierzającej do zapewnienia, aby działania pracodawców w tym zakresie były zgodne z wymogami RODO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX