Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 sierpnia 2018 r.
Autor:

Kontrola podmiotu leczniczego – zakres i praktyka

Niniejsze opracowanie ma na celu praktyczne przybliżenie problematyki postępowań kontrolnych prowadzonych w stosunku do podmiotów leczniczych. Ze względu na obszerność zagadnienia spowodowaną faktem, iż uprawnieniami kontrolnymi względem placówek medycznych dysponują liczne podmioty i instytucje, treść komentarza ograniczona została do analizy tematyki kontroli prowadzonych przez Ministra Zdrowia, wojewodów, podmioty tworzące oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Autor, w pierwszej kolejności, wskazuje na przepisy prawa stanowiące podstawę dla prowadzonych kontroli. Następnie prezentuje zakresy uprawnień, jakie posiadają poszczególne organy co do przedmiotu kontroli. Na koniec przedstawia sytuacje praktyczne, zaczerpnięte między innymi z własnych doświadczeń zawodowych, przybliżające czytelnikowi najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się kierownicy podmiotów leczniczych w toku kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?