Gerasimiuk Agnieszka, Kontrola planowania budżetowego przez RIO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2014 r.
Autor:

Kontrola planowania budżetowego przez RIO

Skład orzekający RIO jest zobligowany do wydania opinii o przedkładanych do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projektach uchwał budżetowych j.s.t. Poddany wstępnej analizie przez pracowników wydziału analiz projekt budżetu trafia do członka kolegium, który w wyniku wewnętrznego podziału pracy sprawuje nadzór nad konkretną j.s.t.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX