Kontrola PIP w zakresie zatrudniania pracowników - OpenLEX

Jurczewska Marzena, Kontrola PIP w zakresie zatrudniania pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola PIP w zakresie zatrudniania pracowników

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, a więc tego czy spełnia on wszystkie swoje zobowiązania, wynikające ze stosunku pracy i czy pracownicy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Inspektorzy pracy sprawują też kontrolę legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Działają oni na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. W komentarzu omówiono, jak powinien postępować pracodawca, aby ustrzec się nieprawidłowości w sposobie prowadzenia przez niego zakładu pracy oraz jakie kroki prawne wobec pracodawców może podjąć inspektor pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX