Tomczyk Aleksandra, Kontrola PIP w zakresie urlopów, czasu pracy oraz działalności socjalnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Kontrola PIP w zakresie urlopów, czasu pracy oraz działalności socjalnej

Państwowa Inspekcja Pracy, realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX