Pietraszewska-Macheta Agnieszka, Kontrola ordynacji lekarskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 grudnia 2015 r.
Autor:

Kontrola ordynacji lekarskiej

Komentarz opisuje problematykę kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie ordynacji lekarskiej (wystawiania recept refundowanych), zarówno u świadczeniodawców mających zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak i u lekarzy, z którymi Fundusz zawarł umowy indywidualne upoważniające do wystawiania recept refundowanych. Komentarz omawia zmiany w zakresie podstaw prawnych prowadzonych kontroli oraz trudności interpretacyjne pojawiające się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX