Kontrola legalności zatrudnienia - OpenLEX

Jurczewska Marzena, Kontrola legalności zatrudnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2014 r.
Autor:

Kontrola legalności zatrudnienia

W komentarzu omówiono, jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby być w zgodzie z przepisami o legalnym zatrudnianiu oraz kto i na jakich zasadach może przeprowadzić w zakładzie pracy kontrolę legalności zatrudnienia, jakie obowiązki ciążą na kontrolujących i na kontrolowanym pracodawcy oraz jakie uprawnienia im przysługują. Przedstawiono w nim również działania, jakie po zakończeniu kontroli mogą podjąć kontrolerzy w celu ukarania winnych naruszenia przepisów o legalności zatrudnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX