Bursztynowicz Michał, Kontrola korzystania z przydomowej oczyszczalni i zbiornika na ścieki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola korzystania z przydomowej oczyszczalni i zbiornika na ścieki

Z dniem 9.08.2022 r. zmieniły się regulacje dotyczące wymagań, jakie musi spełnić właściciel nieruchomości, aby zrealizować zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jak wiemy, realizacja takich inwestycji, w sytuacji braku możliwości przyłączenia, czy to samego uzbrojenia działki, czy to bezpośrednio budynku do sieci kanalizacyjnej, jest niezbędna, by móc wykorzystać nieruchomość pod zabudowę. Z tym dniem zmianie uległy również przepisy dotyczące uprawnień gminy w zakresie kontroli korzystania przez właścicieli nieruchomości właśnie z przydomowych oczyszczalni ścieków, jako sposób na - przynajmniej częściowe - rozwiązanie problemów z wdrożeniem tzw. dyrektywy ściekowej. Ponadto, z dniem 9.08.2022 r. zmianie uległy także przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie, między innymi, opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w konsekwencji znowelizowano również przepisy dotyczące sprawowania przez gminy kontroli nad sprawozdawczością przedsiębiorców w tym zakresie (część przepisów zaczęła obowiązywać od 1.01.2023 r.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX