Kustra-Rogatka Aleksandra, Kontrola konstytucyjności aktu prawa pierwotnego UE w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K 3/21

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola konstytucyjności aktu prawa pierwotnego UE w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K 3/21

W dniu 7.10.2021 r. TK wydał wyrok w sprawie K 3/21 zainicjowanej wnioskiem Prezesa Rady Ministrów. Premier zakwestionował we wniosku przyjętą w orzecznictwie TSUE wykładnię wybranych przepisów TSUE. Tłem tej kontrowersyjnej politycznie sprawy jest zaostrzający się konflikt między Polską a UE w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem UE (art. 19TUE). Wiąże się on z wprowadzeniem w ostatnich latach szeregu zmian ustawowych ingerujących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Niniejszy komentarz dotyczy wyłącznie prawnych aspektów rozstrzygnięcia TK. Wskazuje na specyfikę kontroli konstytucyjności aktów prawa pierwotnego UE oraz odejście TK w 2021 r. od dotychczasowej linii orzeczniczej w zakresie tej problematyki. W komentarzu poruszone zostały problemy istotnych wad formalnych wyroku TK wynikających z nienależytej obsady sądu oraz pozorności problemu konstytucyjnego sformułowanego we wniosku Premiera, która powinna była skutkować umorzeniem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX