Myślińska Katarzyna, Kontrola konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego przez sąd administracyjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego przez sąd administracyjny

Wyrok TK z 15.12.2020 r., SK 12/20, LEX nr 3092832, zasadniczo zmieni dotychczasową linię orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne w sprawach rozstrzygnięć konkursów ofert na powierzenie zadania publicznego. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego diametralnie zmieni bowiem sytuację prawną zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji biorących udział w konkursie na powierzenie zadania publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX