Urban-Theocharakis Małgorzata, Kontrola koncentracji jako forma ochrony uczciwej konkurencji w sektorze bankowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola koncentracji jako forma ochrony uczciwej konkurencji w sektorze bankowym

W niniejszej publikacji omówiono podstawowe uregulowania prawne dotyczące ochrony uczciwej konkurencji oraz zjawisko koncentracji przedsiębiorców, jako czynnika mogącego negatywnie wpływać na uczciwą konkurencję. Autorka skupiła się na przedstawieniu banków będących adresatami norm prawnych z zakresu kontroli koncentracji, scharakteryzowała zgodę Prezesa UOKiK na „koncentracje” w sektorze bankowym oraz rolę Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli koncentracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX