Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego ze strony regionalnych izb obrachunkowych - OpenLEX

Krawczyk Ryszard P., Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego ze strony regionalnych izb obrachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego ze strony regionalnych izb obrachunkowych

Niniejszy komentarz został poświęcony tematom związanym z kontrolą i nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego prowadzonym przez Regionalne izby obrachunkowe. W szczególności porusza kwestie rozgraniczenia nadzoru ze strony wojewodów i RIO, ukazuje sytuacje w jakich dochodzi do wszczęcia postępowania nadzorczego przed kolegium RIO, a także bardzo istotne dla jednostek samorządu terytorialnego konsekwencje jaką ponosi za sobą stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia przez organ nadzoru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX