Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola działań wójta przez radę gminy

Komentarz praktyczny stanowi próbę przedstawienia kompetencji kontrolnych rady gminy wobec organu wykonawczego gminy, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ustawodawca obok funkcji stanowiącej powierzył radzie gminy funkcję kontrolną. Jednocześnie wskazał, że realizacja funkcji kontrolnej nastąpi poprzez obligatoryjne powołanie przez radę gminy komisji rewizyjnej. Rada gminy kontroluje m.in. działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Kontrola organu wykonawczego wobec wejścia w życie ustawy z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nabrała szczególnego znaczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?