Narolski Mirosław, Kontrola działalności podmiotów leczniczych - środki odwoławcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 maja 2023 r.
Autor:

Kontrola działalności podmiotów leczniczych - środki odwoławcze

Organy wykonujące swoje zadania w zakresie nadzoru i kontroli działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa oraz z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Zapis ten jest jednak bardzo ogólny, a zatem bezsprzecznie powstaje od razu pytanie - jakimi konkretnie środkami o charakterze odwoławczym dysponuje kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą? Niniejszy komentarz opisuje środki odwoławcze możliwe do zastosowania podczas trwania postępowania kontrolnego, jak wniesienie sprzeciwu lub wniesienie umotywowanych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli. Omówione zostały również środki odwoławcze po zakończeniu kontroli, przysługujące na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX