Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Kontrakt programowy i porozumienie terytorialne

Komentarz odnosi się do nowych instrumentów oddziaływania na rozwój regionalny i lokalny wprowadzonych ustawą z 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – dalej u.z.p.p.r. Analizie zostały poddane kontrakt programowy i porozumienie terytorialne, stanowiące umowy, w których co najmniej jeden z podmiotów reprezentuje stronę samorządową. Autorka komentuje przepisy związane z istotą tych instrumentów, statusem stron, przedmiotem, procedurą zawierania oraz inne budzące problemy interpretacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?