Pośpiech Aneta, Kontakty z osobą małoletnią i egzekucja kontaktów w praktyce sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kontakty z osobą małoletnią i egzekucja kontaktów w praktyce sędziego

Komentarz prezentuje wykładnię aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących kontaktów z dzieckiem oraz ich wykonania. Autorka komentarza przedstawia praktyczne aspekty stosowania art. 113–1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 59815–59822 Kodeksu postępowania cywilnego, mając na względzie pojawiające się wątpliwości w tym zakresie, jak również kierunek projektowanych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX