Wilk Jakub, Konstytucyjne prawo petycji w świetle regulacji ustawy o petycjach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Konstytucyjne prawo petycji w świetle regulacji ustawy o petycjach

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach uregulowała zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty tej regulacji, uwzględniając w sposób szczególny sytuację prawną organów jednostek samorządu terytorialnego, do których petycje mogą być wnoszone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX