Tomaszewska Barbara, Konstytucja Biznesu: Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Konstytucja Biznesu: Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców, które składa się na Konstytucję Biznesu, reguluje zasady zawieszania działalności gospodarczej, w tym również zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX