Tomaszewska Barbara, Konstytucja Biznesu: Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Konstytucja Biznesu: Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców, które składa się na Konstytucję Biznesu, na nowo reguluje zasady zawieszania działalności gospodarczej. Nowością będzie możliwość zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX