Tomaszewska Barbara, Działalność nierejestrowana i niższe składki ZUS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Działalność nierejestrowana i niższe składki ZUS

Tzw. Konstytucja Biznesu wprowadziła działalność nieewidencjonowaną, ulgę na start oraz zmiany, na podstawie których pracodawca zatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX