Artymionek Paweł, Citko Adam, Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne

Konstrukcja pozwu w sprawie frankowej, w szczególności zaś wysuwanych roszczeń, wiąże się z wieloma nieoczywistymi zagadnieniami, sprawiając trudność nawet profesjonalistom. Nic dziwnego - sprawa jest trudna i skomplikowana, a różnorodność orzeczeń sądowych nie ułatwia odpowiedniego ukształtowania roszczenia. Celem niniejszego opracowania jest pomoc praktykom oraz osobom zainteresowanym w zrozumieniu tej skomplikowanej materii.

Roszczenia w sprawach frankowych możemy podzielić na dwa główne rodzaje: o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz o uznanie zapisów umowy za abuzywne. Jest to oczywiste uproszczenie, ponieważ po pierwsze roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej może znajdować swoją podstawę w uznaniu części zapisów umowy kredytowej za abuzywne, po drugie zaś roszczenie o uznanie zapisów umowy za abuzywne w ogóle nie występuje w takiej formie. Pomimo tego takie rozróżnienie pozwala na lepsze zrozumienie istoty i zawiłości konstrukcji roszczenia w sprawach frankowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX