Konsorcjum a podwykonawcy zamówienia publicznego - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Konsorcjum a podwykonawcy zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Konsorcjum a podwykonawcy zamówienia publicznego

Prawo zamówień publicznych umożliwia udział w zamówieniu publicznym zarówno konsorcjum, jak i podwykonawcy. Status tych podmiotów jest odmienny, co wpływa także na zakres ich praw i obowiązków. Komentarz dotyczy różnic w statusie tych dwóch grup podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?