Maślankowski Maurycy, Konsekwencje wadliwego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na sprzątanie budynków i otoczenia zewnętrznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje wadliwego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na sprzątanie budynków i otoczenia zewnętrznego

W niniejszym komentarzu omówiono konsekwencje jakie rodzić może wadliwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach, których przedmiotem są okresowe usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków. Autor zawarł w publikacji wskazówki jak postępować, aby takich konsekwencji uniknąć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX