Bursztynowicz Michał, Konsekwencje samowolnego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje samowolnego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Komentarz stanowi dwuaspektową analizę przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie samowolnego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Z jednej strony omawia postępowanie jakie w takiej sytuacji prowadzi organ nadzoru budowlanego, a z drugiej wskazuje jakie postępowanie prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej. Komentarz wskazuje również na konsekwencje powyższej samowoli dla inwestora, a także zwraca uwagę na nadchodzącą zmianę ustawy – Prawo budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX