Grzelak Agnieszka, Konsekwencje prawne wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje prawne wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

Wyrok TS z 2.03.2021 r., C-824/18, A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, EU:C:2021:153 – dalej wyrok C-824/18, A.B. – jest kolejnym orzeczeniem, które dotyczy systemowych problemów związanych z praworządnością w Polsce. Tym razem głównym problemem, jaki rozstrzygał Trybunał, była kwestia nominacji sędziowskich i konkursów prowadzonych na stanowiska sędziów SN. Trybunał, odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego, przypomniał standardy niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyjaśnił istotę zasady pierwszeństwa prawa UE i udzielił wskazówek dla NSA dotyczących sposobu oceny niezależności m.in. Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Naczelny Sąd Administracyjny w maju 2021 r. wydał sześć wyroków uwzględniających wyrok TS, na mocy których uchylił uchwały KRS, ale jednocześnie nie podważył dokonanych nominacji sędziowskich. W TS rozstrzygane są kolejne sprawy dotyczące tej problematyki, ale ostatecznie przecięcia problemu bezprawnych nominacji może dokonać – jak się wydaje – wyłącznie ustawodawca, który musi działać zgodnie ze wskazówkami wynikającymi m.in. z omawianego orzeczenia TS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX