Konsekwencje prawne wypływające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości - OpenLEX

Mazurkiewicz Jakub, Konsekwencje prawne wypływające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje prawne wypływające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

W dniu 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim adaptację przepisów wykonawczych w zakresie regulacji dotyczącej wyceny nieruchomości, które przeznaczone zostały na inwestycje drogowe, do obecnych realiów prawnych powstałych po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX