Konsekwencje prawne niewypłacania wynagrodzenia za pracę - uprawnienia inspektora PIP - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Konsekwencje prawne niewypłacania wynagrodzenia za pracę - uprawnienia inspektora PIP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje prawne niewypłacania wynagrodzenia za pracę - uprawnienia inspektora PIP

Jedną z konstytutywnych cech stosunku pracy jest jego odpłatność. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem regularne i terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. W praktyce coraz częściej zdarza się, że pracodawcy mają problemy z realizacją tego podstawowego obowiązku. Pracodawca powinien mieć jednak świadomość, iż zaniechanie wypłaty stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takiej sytuacji inspektor pracy może zobowiązać pracodawcę nakazem płacowym do wypłacenia pracownikom zaległych należności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?