Czabański Jacek, Konsekwencje prawne i praktyczne braku uchwały SN dotyczącej rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym kredytów frankowych - III CZP 11/21

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje prawne i praktyczne braku uchwały SN dotyczącej rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym kredytów frankowych - III CZP 11/21

2 września 2021 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała uchwały w sprawie kredytów frankowych, a skierowała pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE. W komentarzu praktycznym omówione zostały konsekwencje braku niniejszej uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX