Karciarz Mateusz, Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w administracji samorządowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w administracji samorządowej

Odwołanie z dniem 1.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z wieloma zmianami dla jednostek samorządu terytorialnego. Do niektórych z nich samorządy muszą się dostosować już od tego dnia, inne zaś są odłożone w czasie. Wiele z przepisów, które przestają obowiązywać, stosowanych było od ponad trzech lat, co dla niektórych samorządów może wiązać się z trudnością przyzwyczajenia się na nowo do „normalnego” funkcjonowania – „normalnego”, wszak tzw. specustawa covidowa, zwana również koronawirusową, czyli ustawaz 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawierała w głównej mierze przepisy o charakterze specjalnym i epizodycznym, obowiązujące wyłącznie przez określony czas (aczkolwiek warto mieć na uwadze, że część przepisów specustawy w dalszym ciągu obowiązuje, mimo odwołania stanu zagrożenia epidemicznego). Poniżej w sposób tabelaryczny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX